נקדן | תקנון | מי אנחנו? | צור קשר    


כתוב חלק שאלה או תשובה לחיפוש     
   לאינדקס השיעורים
Loading

 
ספרות, שיעורי בית מבי"ס תיכון, עמוד 10


  מהי קונוטציה מקראית?

כשהטקסט הספרותי מתייחס או מרמז על סיטואציה דומה שמצויה בתנ"ך.


  מהו מספר כל יודע?

בוחר לתאר את האירועים מנקודת מבט לא אובייקטיבית.


  מהו מבע משולב?

כשהמחבר נכנס לתודעת הדמות.


  מה משמעות הכותרת בשיר "אל מלא רחמים"?

הכותרת יוצרת שבירה בציפיות הקורא. הקורא מצפה לשיר הלל לאלוהים, שיר שבו יתוארו רחמיו וחסדיו של האל אבל ציפייה זו נשברת ולכן הכותרת הופכת לאירונית (צינית).


  מהם האמצעים האומנותיים בשיר "אל מלא רחמים"?

1. מבנה תחבירי - הבית השני בנוי ממשפט מורכב שיש בו נושא ("אני").
יוצר הדגשה של האני כמרכז (ושל החוויה האישית).
2. לשון נופל על לשון - "אל מלא רחמים, אלמלא האל מלא רחמים". מגביר
את היסוד האירוני, הסטירי המלעיט בשיר.
3. סגנון הכתיבה - יש שבירה של צירופים: "מלך המלח". 2 צירופים - ים
המלח ומלח הארץ (אדם שמשכמו ומעלה). השילוב הזה עושה את ההפך - אדם
פשוט, ללא שורשים, אנטי גיבור. זה מעמיד במרכז השיר את האדם הלא צבר,
המתלבט על מקומו בחברה.
4. שימוש רב בפעלים, רובם בזמן עבר. המטרה היא להראות אדם שחי בעבר
ואין אפשרות לעתיד.
5. יש גלישה בשיר - בבית האחרון המשפט נשבר באמצע. יוצר כפל משמעות
(אין נקודה אחרי "בעל כרחי"). משמעותה של הגלישה הא הדגשה על המילים
"בעל כורחי" והפרשנות היא שהדובר יודע בעל כורחו שהרחמים מצויים רק
באל שמלא בהם ולכן אין אותם והם חסרים במציאות.
6. מטאפורה - "אני שליבי הרים משקולות של כאב" - ממחישה את גודל הכאב
ואת גודל הסבל. הלב איבר רך, רגיש ומשקולת היא כבדה, מוצקת.
7. אינטרטקסטואליות בשיר - עירוב תחומי דעת. השיר מתייחס לתפילת אל
מלא רחמים. עירוב של תפילה דתית ושיר חילוני. התפילה מהללת ומפארת את
האל ויחסו לעם ישראל, השיר שובר את תוכן התפילה.


  מהו מבנה השיר "אל מלא רחמים"?

מבנה מעגלי סגור. תחילת השיר וסופו זהים ולכן זהו מבנה מעגלי סגור. נותן תחושה של חוסר מוצא, מלכודת שמשקף את המצב שבו נמצא הדובר. יש חלוקה לא סימטרית לבתים, מבנה זה שובר את הקונבנציה המסורתית של כתיבת שיר (שיר מודרני). השבירה מדגישה בית או מילה מסויימת.


  מהו תוכן השיר "אל מלא רחמים"?

מסר של השיר הוא מסר שמופנה לאלוהים, טענה כלפיו שהוא אוגר בתוכו את כל הרחמים שבעולם. ישנה גם ביקורת כלפי החברה האנושית שיוצרת את המלחמות. כמו כן, מצבו של הדובר בשיר הוא חסר אונים, חוסר אמונה באלוהים. אדם עם עבר ללא עתיד.


  שאלות שונות מהסיפור "העבד" של בשביס זינגר

הפניה לקובץ: afrut_theslave.doc


  מהו סוג המספר בסיפור "העיוורת" של יעקב שטיינברג?

המספר הוא מספר אובייקטיבי, מהימן, בלתי מתערב. הוא אינו נוקט עמדה לגבי אחת הדמויות,
אלא מעביר את האינפורמציה במדויק. המספר בונה את העלילה כבניין של קוביות אשר נבנה
לאט לאט עד סוף הסיפור, וגילוי האמת. המספר מספר את הסיפור דרך עיניה של העיוורת, ולא
דרך עיניו.


  מהם המוטיבים בסיפור "העיוורת" של יעקב שטיינברג?

מוטיב הדפיקות, אשר מופיע כלייט מוטיב. הוא מוםיע לאורך כל היצירה וזורק אור על
משמעויות שונות. לאורך הסיפור כולו קיימת דממה, ועל רקע הדממה מופיעות הדפיקות.
מוטיב הדפיקות עוזר לחנה בגילוי אחר האמת, לדוגמא: כשהעגלון דופק על החלון היא
מבינה שזהו בית ערלים. כשהתינוקת נולדת מפסיקות הדפיקות לחלוטין. התינוקת מביאה
עמה לבית שמחה ומסלקת את הדממה ולכן גם הדפיקות נעלמות. בזמן זה, שאין דפיקות
נוצאת השהייה. המתח נעלם וגם הדפיקות. כשהתינוקת מתה, מתח חוזר, הדממה חוזרת, ואף
הדפיקות חוזרות.
מוטיב המים. זהו מוטיב עזר ללייט מוטיב. כשבעלה של חנה מודיע לה על המגפה, ועד
מות התינוקת, מתחילות להישמע קול נטפי המים. בדרך אירונית, המים, שבדרך כלל מסמלים
חיים, מסמלים מוות בסיפור זה.


  כרגע באתר 173 מבקרים