נקדן | תקנון | מי אנחנו? | צור קשר | Eng    

תשובות לספר גיאומטריה של המישור


עמוד 25, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/25-17.jpg

עמוד 28, שאלה 26
תשובה: LinkImg:geo_mishor/28-26.jpg

עמוד 30, שאלה 36
תשובה: LinkImg:geo_mishor/30-36.jpg

עמוד 32, שאלה 44
תשובה: LinkImg:geo_mishor/32-44.jpg

עמוד 33, שאלה 46
תשובה: LinkImg:geo_mishor/33-46.jpg

עמוד 57, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/57-11.jpg

עמוד 61, שאלה 25
תשובה: LinkImg:geo_mishor/61-25.jpg

עמוד 68, שאלה 52
תשובה: LinkImg:geo_mishor/68-52.jpg

עמוד 68, שאלה 53
תשובה: LinkImg:geo_mishor/68-53.jpg

עמוד 83, שאלה 6
תשובה: LinkImg:geo_mishor/83-6.jpg

עמוד 83, שאלה 7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/83-7.jpg

עמוד 84, שאלה 10
תשובה: LinkImg:geo_mishor/84-10.jpg

עמוד 104, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/104-5.jpg

עמוד 104, שאלה 6
תשובה: LinkImg:geo_mishor/104-6.jpg

עמוד 105, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/105-11.jpg

עמוד 106, שאלה 12
תשובה: LinkImg:geo_mishor/106-12.jpg

עמוד 107, שאלה 18
תשובה: LinkImg:geo_mishor/107-18.jpg

עמוד 107, שאלה 19
תשובה: LinkImg:geo_mishor/107-19.jpg

עמוד 108, שאלה 20
תשובה: LinkImg:geo_mishor/108-20.jpg

עמוד 108, שאלה 21
תשובה: LinkImg:geo_mishor/108-21.jpg

עמוד 108, שאלה 22
תשובה: LinkImg:geo_mishor/108-22.jpg

עמוד 109, שאלה 25
תשובה: LinkImg:geo_mishor/109-25.jpg

עמוד 109, שאלה 27
תשובה: LinkImg:geo_mishor/109-27.jpg

עמוד 110, שאלה 31
תשובה: LinkImg:geo_mishor/110-31.jpg

עמוד 110, שאלה 32
תשובה: LinkImg:geo_mishor/110-32.jpg

עמוד 110, שאלה 33
תשובה: LinkImg:geo_mishor/110-33.jpg

עמוד 111, שאלה 34
תשובה: LinkImg:geo_mishor/111-34.jpg

עמוד 111, שאלה 36
תשובה: LinkImg:geo_mishor/111-36.jpg

עמוד 111, שאלה 40
תשובה: LinkImg:geo_mishor/111-40.jpg

עמוד 113, שאלה 44
תשובה: LinkImg:geo_mishor/113-44.jpg

עמוד 113, שאלה 45
תשובה: LinkImg:geo_mishor/113-45.jpg

עמוד 114, שאלה 48
תשובה: LinkImg:geo_mishor/114-48.jpg

עמוד 115, שאלה 53
תשובה: LinkImg:geo_mishor/115-53.jpg

עמוד 116, שאלה 1
תשובה: LinkImg:geo_mishor/116-1.jpg

עמוד 116, שאלה 2
תשובה: LinkImg:geo_mishor/116-2.jpg

עמוד 116, שאלה 3
תשובה: LinkImg:geo_mishor/116-3.jpg

עמוד 116, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/116-5.jpg

עמוד 117, שאלה 7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/117-7.jpg

עמוד 117, שאלה 8
תשובה: LinkImg:geo_mishor/117-8.jpg

עמוד 118, שאלה 10
תשובה: LinkImg:geo_mishor/118-10.jpg

עמוד 118, שאלה 12
תשובה: LinkImg:geo_mishor/118-12.jpg

עמוד 118, שאלה 13
תשובה: LinkImg:geo_mishor/118-13.jpg

עמוד 119, שאלה 14
תשובה: LinkImg:geo_mishor/119-14.jpg

עמוד 119, שאלה 15
תשובה: LinkImg:geo_mishor/119-15.jpg

עמוד 119, שאלה 16
תשובה: LinkImg:geo_mishor/119-16.jpg

עמוד 119, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/119-17.jpg

עמוד 119, פתרון a7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/119-a7.jpg

עמוד 120, שאלה 20
תשובה: LinkImg:geo_mishor/120-20.jpg

עמוד 120, שאלה 22
תשובה: LinkImg:geo_mishor/120-22.jpg

עמוד 121, שאלה 24
תשובה: LinkImg:geo_mishor/121-24.jpg

עמוד 122, שאלה 27
תשובה: LinkImg:geo_mishor/122-27.jpg

עמוד 122, שאלה 28
תשובה: LinkImg:geo_mishor/122-28.jpg

עמוד 123, שאלה 34
תשובה: LinkImg:geo_mishor/123-34.jpg

עמוד 124, שאלה 37
תשובה: LinkImg:geo_mishor/124-37.jpg

עמוד 125, שאלה 39
תשובה: LinkImg:geo_mishor/125-39.jpg

עמוד 126, שאלה 44
תשובה: LinkImg:geo_mishor/126-44.jpg

עמוד 128, שאלה 50
תשובה: LinkImg:geo_mishor/128-50.jpg

עמוד 129, שאלה 54
תשובה: LinkImg:geo_mishor/129-54.jpg

עמוד 129, שאלה 55
תשובה: LinkImg:geo_mishor/129-55.jpg

עמוד 132, שאלה 2
תשובה: LinkImg:geo_mishor/132-2.jpg

עמוד 132, שאלה 3
תשובה: LinkImg:geo_mishor/132-3.jpg

עמוד 133, שאלה 4
תשובה: LinkImg:geo_mishor/133-4.jpg

עמוד 133, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/133-5.jpg

עמוד 133, שאלה 6
תשובה: LinkImg:geo_mishor/133-6.jpg

עמוד 134, שאלה 10
תשובה: LinkImg:geo_mishor/134-10.jpg

עמוד 134, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/134-11.jpg

עמוד 135, שאלה 13
תשובה: LinkImg:geo_mishor/135-13.jpg

עמוד 135, שאלה 14
תשובה: LinkImg:geo_mishor/135-14.jpg

עמוד 136, שאלה 15
תשובה: LinkImg:geo_mishor/136-15.jpg

עמוד 136, שאלה 16
תשובה: LinkImg:geo_mishor/136-16.jpg

עמוד 136, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/136-17.jpg

עמוד 136, שאלה 18
תשובה: LinkImg:geo_mishor/136-18.jpg

עמוד 137, שאלה 19
תשובה: LinkImg:geo_mishor/137-19.jpg

עמוד 137, שאלה 21
תשובה: LinkImg:geo_mishor/137-21.jpg

עמוד 137, שאלה 22
תשובה: LinkImg:geo_mishor/137-22.jpg

עמוד 138, שאלה 23
תשובה: LinkImg:geo_mishor/138-23.jpg

עמוד 138, שאלה 24
תשובה: LinkImg:geo_mishor/138-24.jpg

עמוד 138, שאלה 25
תשובה: LinkImg:geo_mishor/138-25.jpg

עמוד 138, שאלה 27
תשובה: LinkImg:geo_mishor/138-27.jpg

עמוד 139, שאלה 29
תשובה: LinkImg:geo_mishor/139-29.jpg

עמוד 139, שאלה 34
תשובה: LinkImg:geo_mishor/139-34.jpg

עמוד 141, שאלה 4
תשובה: LinkImg:geo_mishor/141_4.jpg

עמוד 141, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/141_5.jpg

עמוד 141, שאלה 6
תשובה: LinkImg:geo_mishor/141_6.jpg

עמוד 141, שאלה 7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/141_7.jpg

עמוד 142, שאלה 10
תשובה: LinkImg:geo_mishor/142_10.jpg

עמוד 142, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/142_11.jpg

עמוד 142, שאלה 12
תשובה: LinkImg:geo_mishor/142_12.jpg

עמוד 142, שאלה 9
תשובה: LinkImg:geo_mishor/142_9.jpg

עמוד 143, שאלה 13
תשובה: LinkImg:geo_mishor/143_13.jpg

עמוד 143, שאלה 16
תשובה: LinkImg:geo_mishor/143_16.jpg

עמוד 144, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/144_17.jpg

עמוד 144, שאלה 20
תשובה: LinkImg:geo_mishor/144_20.jpg

עמוד 145, שאלה 21
תשובה: LinkImg:geo_mishor/145_21.jpg

עמוד 145, שאלה 22
תשובה: LinkImg:geo_mishor/145_22.jpg

עמוד 145, שאלה 23
תשובה: LinkImg:geo_mishor/145_23.jpg

עמוד 146, שאלה 27
תשובה: LinkImg:geo_mishor/146_27.jpg

עמוד 146, שאלה 28
תשובה: LinkImg:geo_mishor/146_28.jpg

עמוד 147, שאלה 30
תשובה: LinkImg:geo_mishor/147_30.jpg

עמוד 147, שאלה 31
תשובה: LinkImg:geo_mishor/147_31.jpg

עמוד 147, שאלה 32
תשובה: LinkImg:geo_mishor/147_32.jpg

עמוד 148, שאלה 33
תשובה: LinkImg:geo_mishor/148_33.jpg

עמוד 148, שאלה 34
תשובה: LinkImg:geo_mishor/148_34.jpg

עמוד 149, שאלה 37
תשובה: LinkImg:geo_mishor/149_37.jpg

עמוד 149, שאלה 38
תשובה: LinkImg:geo_mishor/149_38.jpg

עמוד 149, שאלה 39
תשובה: LinkImg:geo_mishor/149_39.jpg

עמוד 149, שאלה 40
תשובה: LinkImg:geo_mishor/149_40.jpg

עמוד 151, שאלה 48
תשובה: LinkImg:geo_mishor/151_48.jpg

עמוד 151, שאלה 50
תשובה: LinkImg:geo_mishor/151_50.jpg

עמוד 151, שאלה 51
תשובה: LinkImg:geo_mishor/151_51.jpg

עמוד 153, שאלה 53
תשובה: LinkImg:geo_mishor/153_53.jpg

עמוד 153, שאלה 54
תשובה: LinkImg:geo_mishor/153_54.jpg

עמוד 154, שאלה 57
תשובה: LinkImg:geo_mishor/154_57.jpg

עמוד 154, שאלה 58
תשובה: LinkImg:geo_mishor/154_58.jpg

עמוד 155, שאלה 61
תשובה: LinkImg:geo_mishor/155_61.jpg

עמוד 155, שאלה 62
תשובה: LinkImg:geo_mishor/155_62.jpg

עמוד 164, שאלה 1
תשובה: LinkImg:geo_mishor/164_1.jpg

עמוד 164, שאלה 2
תשובה: LinkImg:geo_mishor/164_2.jpg

עמוד 165, שאלה 3
תשובה: LinkImg:geo_mishor/165_3.jpg

עמוד 166, שאלה 7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/166_7.jpg

עמוד 166, שאלה 8
תשובה: LinkImg:geo_mishor/166_8.jpg

עמוד 167, שאלה 12
תשובה: LinkImg:geo_mishor/167_12.jpg

עמוד 167, שאלה 9
תשובה: LinkImg:geo_mishor/167_9.jpg

עמוד 168, שאלה 13
תשובה: LinkImg:geo_mishor/168_13.jpg

עמוד 168, שאלה 14
תשובה: LinkImg:geo_mishor/168_14.jpg

עמוד 169, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/169_17.jpg

עמוד 170, שאלה 23
תשובה: LinkImg:geo_mishor/170_23.jpg

עמוד 170, שאלה 24
תשובה: LinkImg:geo_mishor/170_24.jpg

עמוד 171, שאלה 26
תשובה: LinkImg:geo_mishor/171_26.jpg

עמוד 171, שאלה 27
תשובה: LinkImg:geo_mishor/171_27.jpg

עמוד 171, שאלה 29
תשובה: LinkImg:geo_mishor/171_29.jpg

עמוד 176, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/176_5.jpg

עמוד 176, שאלה 8
תשובה: LinkImg:geo_mishor/176_8.jpg

עמוד 177, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/177_11.jpg

עמוד 179, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/179_17.jpg

עמוד 179, שאלה 19
תשובה: LinkImg:geo_mishor/179_19.jpg

עמוד 181, שאלה 23
תשובה: LinkImg:geo_mishor/181_23.jpg

עמוד 181, שאלה 26
תשובה: LinkImg:geo_mishor/181_26.jpg

עמוד 183, שאלה 33
תשובה: LinkImg:geo_mishor/183_33.jpg

עמוד 185, שאלה 40
תשובה: LinkImg:geo_mishor/185_40.jpg

עמוד 186, שאלה 43
תשובה: LinkImg:geo_mishor/186_43.jpg

עמוד 186, שאלה 45
תשובה: LinkImg:geo_mishor/186_45.jpg

עמוד 190, שאלה 2
תשובה: LinkImg:geo_mishor/190_2.jpg

עמוד 190, שאלה 3
תשובה: LinkImg:geo_mishor/190_3.jpg

עמוד 191, שאלה 4
תשובה: LinkImg:geo_mishor/191_4.jpg

עמוד 191, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/191_5.jpg

עמוד 191, שאלה 6
תשובה: LinkImg:geo_mishor/191_6.jpg

עמוד 191, שאלה 7
תשובה: LinkImg:geo_mishor/191_7.jpg

עמוד 192, שאלה 10
תשובה: LinkImg:geo_mishor/192_10.jpg

עמוד 192, שאלה 11
תשובה: LinkImg:geo_mishor/192_11.jpg

עמוד 193, שאלה 12
תשובה: LinkImg:geo_mishor/193_12.jpg

עמוד 193, שאלה 13
תשובה: LinkImg:geo_mishor/193_13.jpg

עמוד 194, שאלה 15
תשובה: LinkImg:geo_mishor/194_15.jpg

עמוד 194, שאלה 16
תשובה: LinkImg:geo_mishor/194_16.jpg

עמוד 194, שאלה 17
תשובה: LinkImg:geo_mishor/194_17.jpg

עמוד 194, שאלה 18
תשובה: LinkImg:geo_mishor/194_18.jpg

עמוד 195, שאלה 19
תשובה: LinkImg:geo_mishor/195_19.jpg

עמוד 195, שאלה 20
תשובה: LinkImg:geo_mishor/195_20.jpg

עמוד 195, שאלה 21
תשובה: LinkImg:geo_mishor/195_21.jpg

עמוד 198, שאלה 32
תשובה: LinkImg:geo_mishor/198_32.jpg

עמוד 199, שאלה 34
תשובה: LinkImg:geo_mishor/199_34.jpg

עמוד 244, שאלה 3
תשובה: LinkImg:geo_mishor/244_3.jpg

עמוד 246, שאלה 4
תשובה: LinkImg:geo_mishor/246_4.jpg

עמוד 246, שאלה 5
תשובה: LinkImg:geo_mishor/246_5.jpg

עמוד 279, שאלה 21
תשובה: LinkImg:geo_mishor/279-21.jpg

עמוד 279, שאלה 22
תשובה: LinkImg:geo_mishor/279-22.jpg