נקדן | תקנון | מי אנחנו? | צור קשר | Eng    

תשובות לספר עולם של אנרגיה


עמוד 19, שאלה 7
תשובה: האנרגיה עברה מגוף אחד לגוף אחר.

עמוד 19, שאלה 8
תשובה: בניסוי מספר 1 דסקית א' מסרה אנרגיה לדסקית ב'. ובניסוי מספר 2 החום של המים והכוס העבירו אנרגית חום לשולחן.

עמוד 20, שאלה 9
תשובה: בכל אחד מהניסויים סוג האנרגיה השתנה כי אנרגיה מומרת מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר.

עמוד 20, שאלה 10
תשובה: אנרגיית החום של המים החמים בכוס מומרת לאנרגיית החום של השולחן.

עמוד 25, שאלה 17
תשובה: ניסוי 1- אנרגיית תנועה של כדור א' מומרת לאנרגיית תנועה+ אנרגיית חום של כדור ב'.

עמוד 25, שאלה 17
תשובה: ניסוי 1- אנרגיית תנועה של כדור א' מומרת לאנרגיית תנועה+ אנרגיית חום של כדור ב'.
ניסוי 8- אנרגיה כימית של המנוע מומרת לאנרגיית תנועה+ אנרגיית חום+ אנרגיית קול של הכדורים.
ניסוי 9- אנרגיית תנועה מומרת לאנרגיית חום+ אנרגיית קול.
ניסוי 10- אנרגיית תנועה מומרת לאנרגיית חום.


עמוד 26, שאלה 19
תשובה: אנרגיית גרעינית מומרת לאנרגיית אור+ אנרגיית חום+ אנרגיית קול.

עמוד 28, שאלה 20
תשובה: אנרגיית חום מומרת לאנרגיית תנועה+ אנרגיית קול+ אנרגיית גובה.

עמוד 34, שאלה 32
תשובה: פצצה גרעינית. אנרגיה גרעינית מומרת לאנרגיית קרינה + אנרגיית חום + אנרגיית אור + אנרגיית קול.

עמוד 34, שאלה 33
תשובה: אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיית אור + אנרגיית חום.

עמוד 35, שאלה 35
תשובה: תנור חימום חשמלי- אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיית אור + אנרגיית חום.
תנור נפט - אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית אור + אנרגיית חום.

עמוד 35, שאלה 36
תשובה: אנרגיית החום מתפזרת באוויר.

עמוד 35, שאלה 39
תשובה: התכת חומר - שעווה.

עמוד 105, שאלה 3
תשובה: אנרגיה התחלתית = אנרגיה סופית. (בתנאי שאין חיכוך)

עמוד 105, שאלה 4
תשובה: הניסוי מהווה אישור לחוק שימור האנרגיה מכיוון שבמצב ההתחלתי ובמצב הסופי היא הגיעה לאותו גובה.

עמוד 105, שאלה 5
תשובה: המסקנה לא הייתה משתנה אם היינו בוחרים מישור ייחוס אחר מכיוון שגם ממישור ייחוס שונה הגובה ההתחלתי של המטוטלת היה שווה לגובה הסופי של המטוטלת (חוק שימור האנרגיה).

עמוד 105, שאלה 6
תשובה: א. בשיא הגובה - אנרגיית גובה.
ב. במחצית הגובה - אנרגיית גובה + אנרגיית תנועה.
ג. בגובה הנמוך ביותר - אנרגיית תנועה.
ד. בשיא הגובה בצד השני - אנרגיית גובה.

עמוד 106, שאלה 8
תשובה: במצבים א', ד'.

עמוד 106, שאלה 9
תשובה: במצב ג'.

עמוד 106, שאלה 10
תשובה: לאנרגיית תנועה.

עמוד 106, שאלה 11
תשובה: אנרגיית תנועה.

עמוד 106, שאלה 13
תשובה: * מהי אנרגיית הגובה ההתחלתית של המטוטלת? 20 ג'ול.
* מהי אנרגיית הגובה הסופית של המטוטלת? 20 ג'ול.
* מהי אנרגיית התנועה של המטוטלת בתחתית המסלול? 20 ג'ול.
* מהי אנרגיית התנועה של המטוטלת בגובה 1 מטר? 10 ג'ול.
* מהי אנרגיית התנועה של המטוטלת בגובה 0.5 מטר? 15 ג'ול.

עמוד 106, שאלה 14
תשובה: ג'ול.

עמוד 106, שאלה 15
תשובה: התלמידה אינה צודקת מכיוון שאפשר לחשב את אנרגיית התנועה של המטוטלת לפי אנרגיית הגובה שלה.