נקדן | תקנון | מי אנחנו? | צור קשר | Eng    הקש את האותיות: "J" ו "F" - באצבע יד ימין ואצבע יד שמאל.
FFF JJJ FF JJ FJF JFJ FFJ JJF JFJF FJFJ FFF JJJ J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
Q W E R T Y U I O P [
A S D F G H J K L ;
Z X C V B N M , .
 
0 שגיאות
0   מילים לדקה
              שעור מספר          הסברים