נקדן | תקנון | מי אנחנו? | צור קשר | Eng    הקש את האותיות: "ח" ו "כ" - באצבע יד ימין ואצבע יד שמאל.
כככ חחח ככ חח כחכ חכח ככח חחכ חכחכ כחכח כככ חחח ח
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
/ ' ק ר א ט ו ן ם פ [
ש ד ג כ ע י ח ל ך ף ,
ז ס ב ה נ מ צ ת ץ ?
 
0 שגיאות
0   מילים לדקה
              שעור מספר          הסברים